Vpiši iskalni niz

Pridružite se najboljšim

Ukvarjamo se z vzpostavitvijo dokumentnih sistemov ter smo specializirani za upravljanje dokumentov in procesov v SAP

Inovativno upravljanje dokumentov in procesov z Akademika (BPM) Framework

Pri izdelanih rešitvah, kot so npr. potrjevanje računov, nabavni dokumenti ali potni nalogi, je mogoče procese izdelati pretežno zgolj s konfiguracijo posameznih korakov. Končni uporabniki lahko posamezne akcije izvajajo bodisi preko klasičnega SAP, spletnetnega oz. Fiori ali mobilnega uporabniškega vmesnika.

Vas zanima več o naših rešitvah ali želite brezplačen posvet?

Gre za svetovno inovacijo z naslednjimi značilnostmi

Vse aplikacije imajo skupen nabor podatkov, kot so akcije, zgodovina potrjevanja in podrobnosti scenarija, ter tako omogočajo enotno uporabniško izkušnjo ne glede na naravo aplikacije.
Odlaganje različnih priponk v različne arhivske sisteme oz. njihovo pridobivanje in prikazovanje iz teh različnih arhivskih sistemov (npr. SAP Content Server, OpenText Archiving in drugi), ki podpirajo komunikacijo prek vmesnika SAP Archive Link.
Fleksibilno določanje scenarijev potrjevanja, kjer lahko posamezen scenarij vsebuje poljubno število zaporednih in vzporednih potrjevanj.
Tesna integracija s standardnimi transakcijami sistema SAP – izmenjava transakcijskih podatkov in uporaba obstoječih šifrantov.
Integracija spletnega vmesnika kot gradnika v platformo Microsoft SharePoint ali druge spletne portale.
Vzpostavitev poljubnega poslovnega procesa znotraj okolja SAP.

Končni produkti, ki uporabljajo Akademika (BPM) Framework

Zajem in arhiviranje dokumentov, samodejni vnos podatkov, potrjevanje

Aplikacija Potrjevanje računov je »add-on« oz. dodatek k sistemu SAP, ki podpira prejem, potrjevanje in knjiženje različnih knjigovodskih listin (računov, dobropisov, avansov) v različnih oblikah (fizični računi, PDF-datoteke, e-računi) ter iz različnih virov (navadna pošta, e-pošta, drugi e-kanali). Integrirana je s standardnimi transakcijami SAP za knjiženje logističnih in finančnih knjigovodskih dokumentov. Med postopkom potrjevanja je mogoče račun tudi stroškovno opredeliti, dodati različne priponke ali ga celo zavrniti s komentarjem. Za zavrnjen račun se ustvari PDF-obrazec zavrnitve, ki ga je mogoče dobavitelju vrniti po e-pošti.

Poljubno število stopenj potrjevanja, uporaba strategije lansiranja, pošiljanje naročil dobavitelju

Aplikacija Dokumenti v nabavi je »add-on« oz. dodatek sistema SAP za potrjevanje in lansiranje zahtevkov za nabavo, nabavnih naročil ter terminskih sporazumov. Integrirana je s standardnimi transakcijami nabavnega modula SAP. Omogoča večstopenjsko zaporedno in/ali vzporedno potrjevanje dokumenta. V primeru zahtevkov za nabavo pa je podprto tudi potrjevanje po posameznih postavkah. Potrjena nabavna naročila ali terminske sporazume je mogoče kot priponke poslati dobaviteljem po e-pošti.

Napoved in potrjevanje službenih poti, izdaja službenih vozil, potrjevanje in povračilo stroškov potovanja

Aplikacija Potni nalogi in odsotnosti je »add-on« oz. dodatek sistema SAP, ki je razdeljen na več faz. Integrirana je z Upraviteljem potovanj SAP in kadrovskimi odsotnostmi. Omogoča najavo in potrjevanje službenih poti, rezervacijo in izdajo službenih vozil, zbiranje računov in vnos prevoženih kilometrov ter potrjevanje nastalih stroškov z namenom povračila. Celotna rešitev je razdeljena na 3 module, in sicer osnovna rešitev za najavo službene poti in potrjevanje stroškov, aplikacija za vodenje voznega parka in izdajo vozil ter mobilna aplikacija za slikanje računov in vnos kilometrov.

Vnos novega dobavitelja, sprememba podatkov, blokiranje

Aplikacija Upravljanje s podatki o dobaviteljih je »add-on« oz. dodatek sistema SAP za kreiranje in spreminjanje dobaviteljev v sistemu SAP z uporabo delovnega toka v scenarijih potrjevanja. Podpira različne akcije upravljanja podatkov o poslovnih partnerjih, od kreiranja in prenosa na ostale organizacijske enote do blokiranja in končno tudi izbrisa partnerja. Od zahtevka za spremembo podatkov poslovnega partnerja lahko delovni tok zaobjema različne oddelke (Nabava, Računovodstvo, Finance …), dokler podatki niso končno posodobljeni v »master data« oz. glavnih podatkih poslovnega partnerja.

Blokiranje prodajnega naloga, potrjevanje in umik blokade

Aplikacija Potrjevanje prodajnih dokumentov je »add-on« oz. dodatek v sistemu SAP, ki omogoča vzporedno potrjevanje prodajnih dokumentov na več nivojih. Ob kreaciji dokumenta se ustvari blokada za izdajo dobavnice oz. fakture, dokler dokument ni v celoti potrjen.

Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

Končni produkti, ki uporabljajo Akademika (BPM) Framework

Zajem in arhiviranje dokumentov, samodejni vnos podatkov, potrjevanje

Aplikacija Potrjevanje računov je »add-on« oz. dodatek k sistemu SAP, ki podpira prejem, potrjevanje in knjiženje različnih knjigovodskih listin (računov, dobropisov, avansov) v različnih oblikah (fizični računi, PDF-datoteke, e-računi) ter iz različnih virov (navadna pošta, e-pošta, drugi e-kanali). Integrirana je s standardnimi transakcijami SAP za knjiženje logističnih in finančnih knjigovodskih dokumentov. Med postopkom potrjevanja je mogoče račun tudi stroškovno opredeliti, dodati različne priponke ali ga celo zavrniti s komentarjem. Za zavrnjen račun se ustvari PDF-obrazec zavrnitve, ki ga je mogoče dobavitelju vrniti po e-pošti.

Poljubno število stopenj potrjevanja, uporaba strategije lansiranja, pošiljanje naročil dobavitelju

Aplikacija Dokumenti v nabavi je »add-on« oz. dodatek sistema SAP za potrjevanje in lansiranje zahtevkov za nabavo, nabavnih naročil ter terminskih sporazumov. Integrirana je s standardnimi transakcijami nabavnega modula SAP. Omogoča večstopenjsko zaporedno in/ali vzporedno potrjevanje dokumenta. V primeru zahtevkov za nabavo pa je podprto tudi potrjevanje po posameznih postavkah. Potrjena nabavna naročila ali terminske sporazume je mogoče kot priponke poslati dobaviteljem po e-pošti.

Napoved in potrjevanje službenih poti, izdaja službenih vozil, potrjevanje in povračilo stroškov potovanja

Aplikacija Potni nalogi in odsotnosti je »add-on« oz. dodatek sistema SAP, ki je razdeljen na več faz. Integrirana je z Upraviteljem potovanj SAP in kadrovskimi odsotnostmi. Omogoča najavo in potrjevanje službenih poti, rezervacijo in izdajo službenih vozil, zbiranje računov in vnos prevoženih kilometrov ter potrjevanje nastalih stroškov z namenom povračila. Celotna rešitev je razdeljena na 3 module, in sicer osnovna rešitev za najavo službene poti in potrjevanje stroškov, aplikacija za vodenje voznega parka in izdajo vozil ter mobilna aplikacija za slikanje računov in vnos kilometrov.

Vnos novega dobavitelja, sprememba podatkov, blokiranje

Aplikacija Upravljanje s podatki o dobaviteljih je »add-on« oz. dodatek sistema SAP za kreiranje in spreminjanje dobaviteljev v sistemu SAP z uporabo delovnega toka v scenarijih potrjevanja. Podpira različne akcije upravljanja podatkov o poslovnih partnerjih, od kreiranja in prenosa na ostale organizacijske enote do blokiranja in končno tudi izbrisa partnerja. Od zahtevka za spremembo podatkov poslovnega partnerja lahko delovni tok zaobjema različne oddelke (Nabava, Računovodstvo, Finance …), dokler podatki niso končno posodobljeni v »master data« oz. glavnih podatkih poslovnega partnerja.

Blokiranje prodajnega naloga, potrjevanje in umik blokade

Aplikacija Potrjevanje prodajnih dokumentov je »add-on« oz. dodatek v sistemu SAP, ki omogoča vzporedno potrjevanje prodajnih dokumentov na več nivojih. Ob kreaciji dokumenta se ustvari blokada za izdajo dobavnice oz. fakture, dokler dokument ni v celoti potrjen.

Smo vodilni in najbolj prepoznaven ponudnik rešitev za obvladovanje dokumentov in procesov v SAP