Vpiši iskalni niz

Pridružite se najboljim

Uspostavljamo sisteme za dokumentaciju, specijalizovani smo za upravljanje dokumentima i procesima u sistemu SAP

Inovativno upravljanje dokumentima i procesima uz rešenje Akademika (BPM) Framework

U slučaju razrađenih rešenja, kao što su potvrđivanje računa, dokumenti o nabavci ili putni nalozi, procesi se uglavnom mogu kreirati samo konfiguracijom pojedinačnih koraka. Krajnji korisnici mogu da izvode pojedinačne akcije putem klasičnog sistema SAP, veba, odnosno Fiori ili mobilnog korisničkog interfejsa.

Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

Reč je o globalnoj inovaciji sa sledećim karakteristikama

Sve aplikacije imaju zajednički skup podataka, kao što su akcije, istorija potvrđivanja i detalji scenarija, čime omogućavaju korisničko iskustvo bez obzira na prirodu aplikacije.
Odlaganje različitih priloga, odnosno preuzimanje i prikazivanje priloga iz različitih sistema za arhiviranje (npr. SAP Content Server, Open Text Archiving i dr.) koji podržavaju komunikaciju putem interfejsa SAP Archive Link.
Fleksibilno određivanje scenarija potvrđivanja, gde svaki scenario može da sadrži proizvoljan broj uzastopnih i uporednih potvrđivanja.
Uska integracija sa standardnim SAP transakcijama – razmena podataka o transakcijama i korišćenje postojećih šifrarnika.
Integracija veb-interfejsa kao objekta sa platformom SharePoint ili drugim veb-portalima.
Izgradnja proizvoljnog poslovnog procesa unutar SAP okruženja.

Gotovi proizvodi koji koriste Akademika (BPM) Framework

Skeniranje i arhiviranje dokumenata, automatski unos podataka, potvrđivanje

Aplikacija Potvrđivanje računa je SAP-ov dodatak („add-on“) koji podržava prijem, potvrđivanje i knjiženje različitih knjigovodstvenih isprava (računi, knjižna odobrenja, avansi) različitih oblika (fizički računi, pdf datoteke, e-računi) koji se primaju iz različitih izvora (obična pošta, e-pošta, drugi e-kanali). Integrisana je sa standardnim SAP-ovim transakcijama za knjiženje logističkih i finansijskih knjigovodstvenih dokumenata. Tokom postupka potvrđivanja račun se može odrediti po troškovima, mogu se dodati različiti prilozi, a račun se može i odbiti uz dodavanje komentara. Za odbijen račun kreira se pdf obrazac o odbijanju, koji se može poslati dobavljaču e-poštom.

Proizvoljan broj koraka potvrđivanja, korišćenje strategije kreiranja i slanja narudžbine dobavljaču.

Aplikacija Dokumenti u nabavci je SAP-ov dodatak („add-on“) za potvrđivanje i kreiranje zahteva za nabavku, narudžbina i terminskih sporazuma. Integrisana je sa standardnim SAP-ovim transakcijama modula za nabavku. Omogućava uzastopno i/ili uporedno potvrđivanje dokumenata na više nivoa. U slučaju zahteva za nabavku podržano je i potvrđivanje po pojedinačnim stavkama. Potvrđene narudžbine za nabavku ili terminski sporazumi mogu se slati kao prilozi dobavljačima e-poštom.

Najava i potvrđivanje službenog puta, izdavanje vozila iz voznog parka, potvrđivanje, povraćaj putnih troškova.

Aplikacija Putni nalozi i odsustva je SAP-ov dodatak („add-on“) koji je podeljen na više delova. Integrisana je sa SAP Menadžerom putovanja i kadrovskim odsustvima. Omogućava najavu i potvrđivanje službenih putovanja, rezervaciju i izdavanje službenih vozila, sakupljanje računa i unos pređenih kilometara, kao i potvrđivanje nastalih troškova u svrhu povraćaja. Kompletno rešenje je podeljeno na 3 modula, i to osnovno rešenje za najavu službenog puta i potvrđivanje troškova, aplikacija za upravljanje voznim parkom i izdavanje vozila i mobilna aplikacija za slikanje računa i unos kilometara.

Unos novog dobavljača, izmena podataka, blokiranje

Aplikacija Upravljanje podacima o dobavljačima je SAP-ov dodatak („add-on“) za kreiranje i menjanje podataka o dobavljačima u SAP-u korišćenjem radnog procesa u scenarijima potvrđivanja. Podržava različite akcije sa podacima o poslovnim partnerima, od kreiranja i prenosa u druge organizacione jedinice do blokiranja i krajnjeg brisanja partnera. Od zahteva za promenom podataka o poslovnom partneru, radni proces može obuhvatati različita odeljenja (Nabavka, Računovodstvo, Finansijska služba itd.), dok podaci nisu konačno ažurirani u glavnim podacima („master data“) poslovnog partnera.

Blokiranje naloga za prodaju, potvrđivanje i opoziv blokade

Aplikacija Potvrđivanje dokumenata o prodaji je SAP-ov dodatak („add-on“) koji omogućava uporedno potvrđivanje dokumenata o prodaji na više nivoa. Prilikom kreiranja dokumenta postavlja se blokada za izdavanje dostavnice, odnosno fakture, dok dokument nije u potpunosti potvrđen.

Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

Gotovi proizvodi koji koriste Akademika (BPM) Framework

Skeniranje i arhiviranje dokumenata, automatski unos podataka, potvrđivanje

Aplikacija Potvrđivanje računa je SAP-ov dodatak („add-on“) koji podržava prijem, potvrđivanje i knjiženje različitih knjigovodstvenih isprava (računi, knjižna odobrenja, avansi) različitih oblika (fizički računi, pdf datoteke, e-računi) koji se primaju iz različitih izvora (obična pošta, e-pošta, drugi e-kanali). Integrisana je sa standardnim SAP-ovim transakcijama za knjiženje logističkih i finansijskih knjigovodstvenih dokumenata. Tokom postupka potvrđivanja račun se može odrediti po troškovima, mogu se dodati različiti prilozi, a račun se može i odbiti uz dodavanje komentara. Za odbijen račun kreira se pdf obrazac o odbijanju, koji se može poslati dobavljaču e-poštom.

Proizvoljan broj koraka potvrđivanja, korišćenje strategije kreiranja i slanja narudžbine dobavljaču.

Aplikacija Dokumenti u nabavci je SAP-ov dodatak („add-on“) za potvrđivanje i kreiranje zahteva za nabavku, narudžbina i terminskih sporazuma. Integrisana je sa standardnim SAP-ovim transakcijama modula za nabavku. Omogućava uzastopno i/ili uporedno potvrđivanje dokumenata na više nivoa. U slučaju zahteva za nabavku podržano je i potvrđivanje po pojedinačnim stavkama. Potvrđene narudžbine za nabavku ili terminski sporazumi mogu se slati kao prilozi dobavljačima e-poštom.

Najava i potvrđivanje službenog puta, izdavanje vozila iz voznog parka, potvrđivanje, povraćaj putnih troškova.

Aplikacija Putni nalozi i odsustva je SAP-ov dodatak („add-on“) koji je podeljen na više delova. Integrisana je sa SAP Menadžerom putovanja i kadrovskim odsustvima. Omogućava najavu i potvrđivanje službenih putovanja, rezervaciju i izdavanje službenih vozila, sakupljanje računa i unos pređenih kilometara, kao i potvrđivanje nastalih troškova u svrhu povraćaja. Kompletno rešenje je podeljeno na 3 modula, i to osnovno rešenje za najavu službenog puta i potvrđivanje troškova, aplikacija za upravljanje voznim parkom i izdavanje vozila i mobilna aplikacija za slikanje računa i unos kilometara.

Unos novog dobavljača, izmena podataka, blokiranje

Aplikacija Upravljanje podacima o dobavljačima je SAP-ov dodatak („add-on“) za kreiranje i menjanje podataka o dobavljačima u SAP-u korišćenjem radnog procesa u scenarijima potvrđivanja. Podržava različite akcije sa podacima o poslovnim partnerima, od kreiranja i prenosa u druge organizacione jedinice do blokiranja i krajnjeg brisanja partnera. Od zahteva za promenom podataka o poslovnom partneru, radni proces može obuhvatati različita odeljenja (Nabavka, Računovodstvo, Finansijska služba itd.), dok podaci nisu konačno ažurirani u glavnim podacima („master data“) poslovnog partnera.

Blokiranje naloga za prodaju, potvrđivanje i opoziv blokade

Aplikacija Potvrđivanje dokumenata o prodaji je SAP-ov dodatak („add-on“) koji omogućava uporedno potvrđivanje dokumenata o prodaji na više nivoa. Prilikom kreiranja dokumenta postavlja se blokada za izdavanje dostavnice, odnosno fakture, dok dokument nije u potpunosti potvrđen.

Mi smo vodeći i najprepoznatljiviji dobavljač rešenja za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u