Vpiši iskalni niz

Spoznajte naše rešitve

Ukvarjamo se z vzpostavitvijo dokumentnih sistemov ter smo specializirani za upravljanje dokumentov in procesov v SAP

Stopite v stik

Ekosistem SAP

Celovita arhitekture rešitve za upravljanje dokumentov in procesov v sistemu SAP prikazuje module v SAP na dveh platformah.

Ekosistem SAP
Ekosistem SAP

Akademika (BPM) Framework je programska rešitev za poenostavljeno vzpostavitev poslovnih procesov znotraj sistema SAP, ki temelji na podlagi delovnega toka v sistemu SAP.

Več o Akademika (BPM) Framework


OpenText DocuLink je »add-on« oz. dodatek sistema SAP, ki razširja uporabnost informacijskega sistema SAP s preprostim in preglednim dostopom do dokumentov in podatkov prek standardnih transakcij SAP ter omogoča pregled in dostop tudi do vsebin, ki niso v sistemu SAP. Skupna uporaba poslovnih vsebin, ki jih omogoča DocuLink med različnimi aplikacijami, podjetjem omogoča, da najbolje izkoristijo vse poslovne vsebine ne glede na svojo lokacijo. Pogled na dokumente je prikazan na zelo intuitiven način, podoben temu, ki smo ga vajeni z brskalnikom Microsoft Windows Explorer. DocuLink tako kot Akademika (BPM) Framework za hrambo dokumentov uporablja zunanji repozitorij, združljiv z ArchiveLink.


Aplikacija Kadrovske mape na platformi OpenText DocuLink omogoča preprost dostop do kadrovskih vsebin z enega mesta ne glede na to, kje so dokumenti shranjeni. Omogočene so tipizacija, standardizacija in hramba dokumentacije, povezane s procesom zaposlovanja, sprejema v delovno razmerje in njegovega zaključka (pogodba o zaposlitvi, aneksi, dokazila o opravljenih zdravstvenih pregledih, usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, evidenčni listi zaposlenega in druga dokumentacija).

Z aplikacijo Register pogodb na platformi OpenText DocuLink je zagotovljen preprost dostop in pregled pogodbenih dokumentov na strani kupcev in dobaviteljev z nadzorom/upravljanjem pogodbenih mejnikov. Do pogodbenih dokumentov je mogoč dostop prek standardnih objektov SAP, kot sta kartica dobavitelja oziroma kartica kupca.

Po želji stranke v sistemu SAP vzpostavimo tudi rešitev OpenText za potrjevanje računov – VIM (Vendor Invoice Management), ki je prav tako dodatek sistema SAP.

Za upravljanje dokumentov in procesov v scenarijih, ki zahtevajo malo oz. nič povezljivosti s sistemom SAP, aplikacijo uvedemo na dokumentnem sistemu OpenText Content Suite Platform (CSP). Povezava med dokumentnim sistemom CSP in sistemom SAP je v tem primeru vzpostavljena na osnovi Web Services ali REST klicev.

Aplikacija Vhodno/Izhodna pošta omogoča optično branje in klasifikacijo vhodne in izhodne pošte v podjetju. Po opremljanju dokumentov z metapodatki so ti posredovani do ustreznih prejemnikov za namen obdelave ali arhiviranja. Vhodno pošto je mogoče preusmeriti v dodatno obdelavo, če ni mogoče določiti prejemnika oz. vnesti pravilnih metapodatkov. Če je vhodna pošta račun, ta nadaljuje pot potrjevanja v okviru Akademika (BPM) Framework. Pri izhodni pošti se generira knjiga izhodne pošte.

Aplikacija Upravljanje pogodb omogoča večstopenjsko usklajevanje besedila pogodb z ustrezno funkcionalnostjo načina verzioniranja, vgrajenega v dokumentni sistem CSP. Usklajevanje poteka z izmenjavo delovnega prostora pogodbe med različnimi službami v podjetju. Usklajevanju sledi postopek potrjevanja. Ko je ta podpisana z obeh strani, sledi optično branje podpisane pogodbe ter prenos dokumentov in podatkov v SAP, kjer se vzpostavlja Register pogodb na osnovi OpenText DocuLink. Pogodbo je mogoče tudi elektronsko podpisati, s tem pa odpade potreba po optičnem branju podpisane pogodbe.

V aplikaciji Potrjevanje interne/ISO dokumentacije se dokumentacija obdeluje v dokumentnem sistemu CSP. Vsak interni dokument je potrjen v fazi nastanka oz. med posamezno revizijo skladno z interno politiko podjetja. Obstajajo 3 podprocesi: kreacija dokumenta, revizija dokumenta in arhiviranje dokumenta. Dokument je revidiran pred potekom veljavnosti. Ko dokument ni več aktualen, je arhiviran.


Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

»ne-SAP« ekosistem

Ko je vzpostavljen sistem ERP, ki ni SAP, so vse ponujene aplikacije vzpostavljene na dokumentnem sistemu CSP, ki se prek spletnih storitev oz. klicev REST povezuje s sistemom ERP.

»ne-SAP« ekosistem
»ne-SAP« ekosistem


Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

Zlitje dokumentov in podatkov

Koncept zlitja dokumentov in podatkov v eno platformo ne glede na to, iz katere aplikacije dostopamo do njih, temelji na dokumentnem sistemu oz. platformi OpenText ECM – Content Suite Platform.

Zlitje dokumentov in podatkov
Zlitje dokumentov in podatkov

Koncept zlitja dokumentov in podatkov v eno platformo ne glede na to, iz katere aplikacije dostopamo do njih, temelji na dokumentnem sistemu oz. platformi OpenText ECM – Content Suite Platform, ki se prek standardnih konektorjev povezuje z zalednimi aplikacijami. Tako je dostop do enakega pogleda na dokumente in podatke mogoč iz sistema CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics 365), SAP, Microsoft Office 365 (SharePoint – ta je lahko »on premise« ali v oblaku, Outlook, Teams) in aplikacije HRM (SAP SuccessFactors). Uporabnik tako uporablja tisto aplikacijo, na katero je navajen, najsi bo to ERP SAP ali CRM Salesforce, saj je v vsaki aplikaciji uveden enak pogled na dokumente in podatke ne glede na to, ali je aplikacija »on premise« ali v oblaku. Koncept je OpenText poimenoval z besedo Extended ECM (xECM).

Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

Javne institucije

V javnopravnih institucijah obstaja potreba po vzpostavitvi dokumentnega sistema tako, da bo ta omogočal kreiranje in upravljanje zadev in dosjejev – gre za analogijo z mapami in fascikli.

Zadevo si lahko predstavljamo kot mapo, v katero vlagamo dokumente, več map, ki so vsebinsko povezane, pa združujemo v fascikle – dosjeje.

Osnova je aplikacija za delo z vhodno in izhodno pošto, pri čemer je treba vhodne ali izhodne dokumente ustrezno klasificirati glede na klasifikacijski načrt in posredovati v obdelavo osebam, ki jim je dodeljena naloga na osnovi signirnega znaka.

Dokumenti v posameznih zadevah so med obdelavo v tekoči zbirki dokumentarnega gradiva, pod določenimi pogoji pa se nato prenesejo v stalno zbirko dokumentarnega gradiva, kjer se hranijo glede na zahtevane roke hrambe.

Kjer je mogoče, so lahko posamezni postopki izvedeni zgolj v elektronski obliki, pri čemer glavno vlogo igra elektronski podpis dokumenta. 

Aplikacijo, ki podpira opisane postopke, smo poimenovali z besedo EDS (Elektronski Dokumentni Sistem). Temelji na sistemu ECM – OpenText Content Suite Platform.

Javne institucije, ki se odločajo za vpeljavo dokumentnega sistema, ga lahko kupijo samo od ponudnikov, ki so ponujeni dokumentni sistem ustrezno akreditirali pri Arhivu Republike Slovenije. Dokumentni sistem OpenText CSP (z dodatnimi komponentami) je ustrezno akreditiran že vrsto let.

Javne institucije, ki se odločijo za zgolj elektronsko poslovanje, morajo sprejeti dokument Notranja pravila. Dokument zaobjema opis postopkov za delo z dokumentarnim gradivom z vidika organiziranosti družbe in tehnološke ustreznosti sistema EDS. V Akademiki izdelamo dokument Notranja pravila glede na veljavno slovensko zakonodaja.

Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

OpenText Exstream

OpenText Exstream je zmogljiva večkanalna komunikacijska platforma, ki podjetjem pomaga pri obdelavi, sestavi in dostavi visoko personaliziranih dokumentov in sporočil v papirni ali elektronski obliki.

OpenText Exstream
OpenText Exstream

OpenText Exstream je zmogljiva večkanalna komunikacijska platforma, ki podjetjem pomaga pri obdelavi, sestavi in dostavi visoko personaliziranih dokumentov in sporočil v papirni ali elektronski obliki (elektronska pošta, splet, SMS-sporočila, družbena omrežja). Omogočena je intenzivna interakcija s strankami z avtomatizacijo poslovnih komunikacijskih procesov.

Ne glede na obliko, količino in kraj nastanka/hranjenja vhodnih digitalnih vsebin lahko te preprosto s pomočjo programske opreme OpenText Exstream pretvorimo v učinkovita izhodna komunikacijska sporočila, poenotena za katero koli jezikovno področje na svetu.

Vas zanima več o rešitvi ali želite brezplačen posvet?

Smo vodilni in najbolj prepoznaven ponudnik rešitev za obvladovanje dokumentov in procesov v SAP