Vpiši iskalni niz

Upoznajte naša rješenja

Bavimo se uspostavljanjem dokumentacijskih sustava, specijalizirani smo za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u.

Kontaktirajte nas

SAP ekosustav

Cjelovita arhitektonska rješenja za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u prikazuju module u SAP-u na dvama platformama

SAP ekosustav
SAP ekosustav

Akademika (BPM) Framework je programsko rješenje za pojednostavljenu izgradnju poslovnih procesa unutar SAP-a, koje se temelji na SAP-ovom tijeku rada.

Više o Akademika (BPM) Framework


OpenText DocuLink je SAP-ov dodatak kojim se proširuje upotrebljivost informacijskog sustava SAP jednostavnim i preglednim pristupom dokumentima i podatcima putem standardnih SAP transakcija te omogućuje pregled i pristup i sadržajima koji nisu u SAP-u. Zajednička upotreba poslovnih sadržaja koje omogućuje DocuLink među različitim aplikacijama pruža tvrtkama mogućnost da najbolje iskoriste sve poslovne sadržaje bez obzira na to gdje se nalaze. Pogled na dokumente prikazan je na vrlo intuitivan način sličan onome na koji smo navikli u Microsoft Windows Exploreru. DocuLink, kao i Akademika (BPM) Framework, za pohranu dokumenata upotrebljava eksterni repozitorij kompatibilan s rješenjem ArchiveLink.


Aplikacija Kadrovske mape na platformi OpenText DocuLink omogućuje jednostavan pristup kadrovskim sadržajima s jednog mjesta bez obzira na to gdje se dokumenti nalaze. Omogućeni su tipizacija, standardizacija i pohrana dokumentacije povezane s procesom zapošljavanja, primanja u radni odnos i završetka (ugovor o zapošljavanju, aneksi, dokazi o obavljenim zdravstvenim pregledima, osposobljavanju iz sigurnosti i zdravlja na radu, protupožarne zaštite, evidencijski listovi zaposlenika i druga dokumentacija).

Aplikacijom Registar ugovora na platformi OpenText DocuLink osigurani su jednostavan pristup i pregled ugovornih dokumenata od strane kupaca i dobavljača putem nadzora/upravljanja ugovornim vremenskim odrednicama. Ugovornim dokumentima možete pristupati putem standardnih SAP objekata kao što su kartica dobavljača, odnosno kartica kupca.

Na želju klijenta u SAP-u se implementira i OpenText-ovo rješenje za potvrđivanje računa – VIM (Vendor Invoice Management), koji je također SAP-ov dodatak.

Za upravljanje dokumentima i procesima u scenarijima koji zahtijevaju malo odnosno nikakvo povezivanje sa sustavom SAP, aplikacija se implementira na dokumentacijskom sustavu OpenText Content Suite Platform (CSP). Veza između dokumentacijskog sustava CSP i SAP-a u tom se slučaju uspostavlja na osnovi Web Services ili REST poziva.

Aplikacija Ulazno/izlazna pošta omogućuje skeniranje i klasifikaciju ulazne i izlazne pošte u tvrtki. Nakon što se dokumenti opreme metapodatcima, potonji se prosljeđuju do odgovarajućih primatelja u svrhu obrade ili arhiviranja. Ulazna pošta može se preusmjeriti na dodatnu obradu ako se ne može odrediti prijemnik odnosno ako se ne mogu unijeti pravilni metapodatci. U slučaju da je ulazna pošta račun, on nastavlja put potvrđivanja u okviru sustava Akademika (BPM) Framework. U slučaju izlazne pošte generira se knjiga izlazne pošte.

Aplikacija za Upravljanje ugovorima omogućuje više razina usklađivanja teksta ugovora s odgovarajućom funkcionalnošću u dokumentacijski sustav CSP ugrađenog načina izrade verzija. Usklađivanje se odvija izmjenom radnog prostora ugovora među različitim službama u tvrtki. Nakon usklađivanja slijedi postupak potvrđivanja. Kada ugovor potpišu obje strane, slijedi skeniranje potpisanog ugovora i prijenos dokumenata i podataka u SAP, gdje se uspostavlja Registar ugovora na osnovi OpenText DocuLink. Ugovor se može potpisati i elektronički, čime se eliminira potreba za skeniranjem potpisanog ugovora.

U aplikaciji Potvrđivanje interne/ISO dokumentacije dokumentacija se obrađuje u dokumentacijskom CSP sustavu. Svaki interni dokument potvrđuje se u fazi nastanka odnosno pojedinoj njegovoj reviziji, u skladu s internom politikom tvrtke. Postoje 3 potprocesa: stvaranje dokumenta, revizija dokumenta te arhiviranje dokumenta. Dokument se revidira prije isteka valjanosti. Kada dokument više nije aktualan, on se arhivira.


Želite li saznati više o našim rješenjima ili želite besplatnu konzultaciju?

"Ne SAP" ekosustav

U slučaju kada je uspostavljen ERP sustav koji nije SAP, sve ponuđene aplikacije implementiraju se na dokumentacijskom CSP sustavu koji se putem internetskih usluga odnosno poziva REST povezuje s ERP sustavom.

"Ne SAP" ekosustav
"Ne SAP" ekosustav


Želite li saznati više o našim rješenjima ili želite besplatnu konzultaciju?

Spajanje dokumenata i podataka

Koncept spajanja dokumenata i podataka u jednu platformu, bez obzira na to iz koje aplikacije im pristupamo, temelji se na dokumentacijskom sustavu, platformi OpenText ECM – Content Suite Platform

Spajanje dokumenata i podataka
Spajanje dokumenata i podataka

Koncept spajanja dokumenata i podataka u jednu platformu, bez obzira na to iz koje aplikacije im pristupamo, temelji se na dokumentacijskom sustavu, platformi OpenText ECM – Content Suite Platform, koja se putem standardnih konektora povezuje s pozadinskim aplikacijama. Do jednakog pogleda na dokumente i podatke tako možemo pristupati iz sustava CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics 365), SAP-a, Microsoft Office 365 (SharePoint – on može biti „on premise” ili u oblaku, Outlook, Teams) i aplikacije HRM (SAP SuccessFactors). Korisnik tako može upotrebljavati onu aplikaciju na koju je naviknuo, bez obzira je li to npr. ERP SAP ili CRM Salesforce, budući da u svakoj aplikaciji postoji jednak pogled na dokumente i podatke, neovisno o tome nalazi li se aplikacija „on premise” ili u oblaku. Koncept je OpenText nazvao Extended ECM (xECM).

Želite li saznati više o našim rješenjima ili želite besplatnu konzultaciju?

Javne institucije

U javnopravnim institucijama postoji potreba za uspostavljanjem dokumentacijskog sustava koji omogućuje stvaranje i upravljanje predmetima i dosjeima – riječ je analogiji s mapama i fasciklima.

Predmet možemo zamisliti kao mapu u koju slažemo dokumente, a više mapa koje su sadržajno povezane, objedinjujemo u fascikle – dosjee.

Osnova je aplikacija za rad s ulaznom i izlaznom poštom, pri čemu ulazne ili izlazne dokumente treba na odgovarajući način klasificirati ovisno o planu klasifikacije i proslijediti na obradu osobama kojima je zadatak dodijeljen na osnovi znaka za signiranje.

Dokumenti koji se nalaze u predmetima u trenutku obrade su u tekućoj zbirci dokumentarnog gradiva, a pod određenim uvjetima prenose se u stalnu zbirku dokumentarnog gradiva, gdje se čuvaju ovisno o obveznim rokovima pohranjivanja.

Tamo gdje je to moguće, pojedinačni se postupci mogu izvršavati samo u elektroničkom obliku, pri čemu glavnu ulogu igra elektronički potpis dokumenta. 

Aplikaciju koja podržava opisane postupke nazvali smo EDS (Elektronički dokumentacijski sustav). Temelji se na ECM sustavu – OpenText Content Suite Platform.

Javne institucije, koje se odluče za uvođenje dokumentacijskog sustava, mogu ga kupiti samo od ponuđača koji su ponuđeni dokumentacijski sustav na odgovarajući način akreditirali pri Arhivu Republike Slovenije. Dokumentacijski sustav OpenText CSP (s dodatnim komponentama) na odgovarajući je način akreditiran već godinama.

Javne institucije koje odluče poslovati samo elektronički, moraju prihvatiti dokument Interna pravila. Dokument obuhvaća opis postupaka za rad s dokumentacijskim gradivom s aspekta organiziranosti društva i tehnološke primjerenosti EDS sustava. Akademika primjenjuje izradu dokumenta Interna pravila, ovisno o važećem slovenskom zakonodavstvu.

Želite li saznati više o našim rješenjima ili želite besplatnu konzultaciju?

OpenText Exstream

OpenText Exstream je višekanalna komunikacijska platforma velikog kapaciteta koja pomaže tvrtkama u obradi, sastavljanju i dostavljanju visokopersonaliziranih dokumenata i poruka u papirnatom ili elektroničkom obliku.

OpenText Exstream
OpenText Exstream

OpenText Exstream je višekanalna komunikacijska platforma velikog kapaciteta koja pomaže tvrtkama u obradi, sastavljanju i dostavljanju visokopersonaliziranih dokumenata i poruka u papirnatom ili elektroničkom obliku (e-pošta, internet, SMS poruke, društvene mreže). Omogućena je intenzivna interakcija s klijentima uz automatizirane poslovne procese komuniciranja.

Bez obzira na oblik, količinu i mjesto nastanka/čuvanja ulaznih digitalnih sadržaja, jednostavno ih možemo pomoću OpenText Exstreama pretvoriti u učinkovite izlazne komunikacijske poruke koje su dosljedne za sva jezična područja u svijetu.

Želite li saznati više o našim rješenjima ili želite besplatnu konzultaciju?

Mi smo vodeći i najprepoznatljiviji ponuđač rješenja za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u